Hala G?sienicowa i Czarny Staw G?sienicowy zim?.

Kraina magii w grach – Hala G?sienicowa. Najpi?kniejsze miejsce w Tatrach. Nie ma znaczenia, o jakiej porze roku j? odwiedzicie. Wyobra?cie sobie bacwki na otwartej przestrzeni w otoczeniu wysokich, gro?nych szczytw. Wiosn? przyci?ga fanw krokusw. Za ka?dym razem powitaj? Was osza?amiaj?ce widoki. W ci?gu roku Hal? G?sienicow? odwiedza kilka tysi?cy Więcej…

Dolina Truso – jednodniowy trekking w Gruzji

Dolina Truso to miejsce, ktre trzeba zobaczy? b?d?c w Gruzji. Jako element Gruzi?skiej Drogi Wojennej lub jako jednodniowa wycieczka ze Stepancminda. Pocz?tkowo nie brali?my jej pod uwag?, jednak niepewna pogoda sprawi?a, ?e przesun?li?my o jeden dzie? trekking na lodowiec Gergeti. I tak zyskali?my czas na dodatkow? atrakcj?. Maj?c do wyboru Więcej…

Wielka Sowa, Gry Sowie – zimowy szlak z Kamionek

Wielka Sowa, najwy?szy szczyt Gr Sowich to cz?sty kierunek wycieczek. Wielka Sowa w Grach Sowich nie nale?y do najtrudniejszych wyzwa?, niezale?nie od pory roku. Popularno?? swoj? zawdzi?cza rwnie? tym, ?e prowadzi na ni? kilka szlakw, o r?nych stopniach trudno?ci. Najprostszy i najkrtszy szlak prowadzi z Prze??czy Sokolej. Cz?sto wybieramy t? Więcej…

?l??a – polski Olimp

Gra ?l??a le??ca w Masywie ?l??y, ok. 45 km od Wroc?awia to cz?sto obierany kierunek wycieczek mieszka?cw Dolnego ?l?ska. Nie jest to wybitnie wysoki szczyt, wznosi si? bowiem jedynie na 718 m npm. Jest to zdecydowanie gra dla ka?dego. Nie tylko pod wzgl?dem du?ej ilo?ci szlakw o r?nej trudno?ci, ale Więcej…

Sarnia Ska?a – Tatry dla pocz?tkuj?cych

Sarnia Ska?a (1377 m npm) jest idealna dla zaczynaj?cych swoj? przygod? w Tatrach, rozruch przed ambitniejsz? tras? lub wycieczk? w niepewn? pogod? (je?eli zapowiadaj? burze nie my?lcie jednak o jakimkolwiek wyj?ciu na szlak. Pioruny przetaczaj?ce si? po niebie nad grskimi szczytami ogl?da si? najbezpieczniej z poziomu morza). My wybrali?my si? Więcej…

Wycieczka na Pielgrzymy i S?onecznik – Karkonosze

Karkonosze s? najwi?ksz? grup? grsk? Sudetw. Najwy?szy szczyt ?nie?ka (1602 m n.p.m.) oraz kilka szczytw w ?l?skim Grzbiecie osi?gaj? tzw. pi?tro alpejskie (obszar wyst?powania ??k wysokogrskich zwanych halami). W Polsce klimat alpejski wyst?puje tylko w trzech miejscach: na Babiej Grze, w Tatrach oraz w?a?nie w Karkonoszach. Zapraszamy na wirtualn? wycieczk? Więcej…