Gruzi?ska Droga Wojenna – Gruzja 2019

Gruzi?ska Droga Wojenna – obowi?zkowy punkt podczas podr?y do Gruzji, topowe „must see”… Co si? kryje pod t? nazw?? Dok?d prowadzi? Sk?d wyjecha?? I czym? Ile kosztuje przejazd? I czy w ogle warto si? ni? wybra?? Takie pytania pojawiaj? si? najcz??ciej na ka?dym forum w kontek?cie gruzi?skich wyjazdw. Nas rwnie? Więcej…