Dzie? dobry, dzie? dobry, nazywam si? Dagmara Komarnicka, w sieci dzia?am jako Izerka.

Na Instagramie znajdziecie mnie tutaj: @plecak.izerki

Urodzi?am si? w przepi?knym uzdrowisku w Górach Izerskich, obecnie mieszkam i pracuj? we Wroc?awiu. St?d te? pomys? na seri? wpisów opisuj?cych i promuj?cych miejsca we Wroc?awiu – „Izerkowy Wroc?aw„.

Wierz?, ?e ka?dy mo?e podró?owa? i chodzi? po górach, niezale?nie od wieku, ilo?ci wolnego czasu, posiadania dzieci czy zasobno?ci portfela.

taka rado?? na 3 000 m npm

Od pewnego czasu w podró?ach (oraz w ?yciu) towarzyszy mi Micha? @w_obiektywie_ml. To on jest odpowiedzialny za uwiecznianie na zdj?ciach naszych wypraw, dbanie o to bym ?adnie wychodzi?a na fotkach (zw?aszcza tych od ty?u) i polowanie na tanie loty. Ostatnio dosy? mocno wkr?ci? si? w urbex, co sta?o si? nasz? now? przygod?.

Micha? nauczy? mnie, ?e b?d?c w nowym miejscu grzechem i obraz? jest unikanie lokalnego jedzenia. Nauczy? te? docenia? prost? przyjemno?? poznawania nowych smaków i potraw. Dzi?ki czemu nasze do?wiadczanie miejsca jest bardziej ?wiadome i g??bsze.

Kos – nasza pierwsza wspólna podró?

Nie rzuci?am dobrze p?atnej pracy w korpo, by odby? podró? dooko?a ?wiata. Nie planuj? te? zdobycia Korony Ziemi. Podró?ujemy z narzeczonym po „normalnemu” – szukamy tanich lotów, korzystamy z noclegów na Airbnb, Bookingu i ze schronisk górskich, zwiedzamy z lokalnymi biurami podró?y ale cz??ciej poznajemy miejsca “po swojemu”, jemy lokalne jedzenie lub nosimy prowiant ze sob?.

Po co ten blog? Dla Was – jako miejsce inspiracji. Znajdziecie tu opisy szlaków górskich, relacje z podró?y po Polsce i po ?wiecie, podpowiedzi co warto zobaczy?, dok?d pojecha?, gdzie spa?, w jakim miejscu zje?? (i co), a tak?e wskazówki, jak zrobi? to tanio ale komfortowo. Nie b?dziemy Was zach?ca? do picia wody ?ródlanej, ?ywienia si? korzonkami i spania w wykopanej przez siebie ziemiance (co pewnie ma swoich zwolenników). Wakacje all inclusive te? mog? by? fajn? opcj?. Poka?emy Wam jak zachowa? równowag? pomi?dzy jednym a drugim sposobem podró?owania.

na granicy Gruzji i Osetii Po?udniowej

Jestem fank? aktywnego odkrywania ?wiata, gór, kawy (samozwa?cza ambasadorka kawy z McDonalda :-), mas?a orzechowego, koloru ró?owego i zdj?? „pleców”.

Mam nadziej?, ?e poczujecie si? tutaj jak w domu, dacie si? zabra? w odleg?e rejony nie tylko Polski i przekona?, ?e czasem wystarczy jeden krok, by wyj?? z domu i zacz?? poznawa? ?wiat.

Je?eli macie do mnie / do nas pytanie, chcecie podzieli? si? ciekaw? histori?, poleci? jakie? miejsce zapraszamy do kontaktu:
e- mail: kontakt@plecakizerki.pl