?l??a – polski Olimp

Gra ?l??a le??ca w Masywie ?l??y, ok. 45 km od Wroc?awia to cz?sto obierany kierunek wycieczek mieszka?cw Dolnego ?l?ska. Nie jest to wybitnie wysoki szczyt, wznosi si? bowiem jedynie na 718 m npm. Jest to zdecydowanie gra dla ka?dego. Nie Więcej…