Wycieczka na Pielgrzymy i S?onecznik – Karkonosze

Karkonosze s? najwi?ksz? grup? grsk? Sudetw. Najwy?szy szczyt ?nie?ka (1602 m n.p.m.) oraz kilka szczytw w ?l?skim Grzbiecie osi?gaj? tzw. pi?tro alpejskie (obszar wyst?powania ??k wysokogrskich zwanych halami). W Polsce klimat alpejski wyst?puje tylko w trzech miejscach: na Babiej Grze, w Tatrach oraz w?a?nie w Karkonoszach. Zapraszamy na wirtualn? wycieczk? Więcej…