Wielka Sowa, Gry Sowie – zimowy szlak z Kamionek

Wielka Sowa, najwy?szy szczyt Gr Sowich to cz?sty kierunek wycieczek. Wielka Sowa w Grach Sowich nie nale?y do najtrudniejszych wyzwa?, niezale?nie od pory roku. Popularno?? swoj? zawdzi?cza rwnie? tym, ?e prowadzi na ni? kilka szlakw, o r?nych stopniach trudno?ci. Najprostszy i najkrtszy szlak prowadzi z Prze??czy Sokolej. Cz?sto wybieramy t? Więcej…