Je?eli jeste? po raz pierwszy w Tatrach lub chcesz si? wybra? na przyjemny spacer, proponuj? wybra? si? na wycieczk? na Polan? Kalatwki a nast?pnie na Hal? Kondratow?. To rwnie? idealna opcja na rozruch po przyje?dzie lub krtki szlak na zako?czenie pobytu w Tatrach.

Wycieczka z Ku?nic przez Polan? Kalatwki na Hal? Kondratow? nale?y do prostych i bardzo przyjemnych, nadaje si? dla dzieci i osb starszych. Jest rwnie? dobr? opcj? dla stawiaj?cych swoje pierwsze kroki w zimowych Tatrach. Zajmuje ok 3 h ale warto zaplanowa? wi?cej czasu, by w spokoju mc si? cieszy? widokami. Po drodze mamy dwie okazje do odpoczynku hotel grski i schronisko.

Trasa wycieczki: Ku?nice Polana Kalatwki Hala Kondratowa – Ku?nice

Do Ku?nic mo?emy dojecha? busem, doro?k? lub takswk?. Nie ma tutaj parkingu dla samochodw. Mo?na go zostawi? w okolicy Wielkiej Krokwi lub ronda Jana Paw?a II (szczeg?y w Informacjach praktycznych na ko?cu wpisu).

Mijamy doln? stacj? kolejki (do kolejki) na Kasprowy Wierch i kierujemy si? niebieskim szlakiem na Kalatwki. Jeszcze przed kas? TPN odwiedzamy Pustelni? ?w. Brata Alberta. Na terenie ogrodu klasztornego znajduje si? Kaplica ?w. Krzy?a, do ktrej przylega klasztor sistr Albertynek. Nad o?tarzem w kaplicy umieszczony jest zabytkowy krucyfiks – dzie?o nieznanego artysty.

Poni?ej kaplicy Brat Albert zbudowa? ma?y domek, zwany chatk?. To niewielki drewniany budynek w klasztorze Albertynek, wybudowany w 1901 roku na terenie ofiarowanym przez hrabiego W?adys?awa Zamoyskiego, wczesnego w?a?ciciela Zakopanego.

Je?eli macie ch?? mo?ecie w tym miejscu odbi? na ??ty szlak i zrobi? p?telk? do klasztoru Albertynw

Odcinek trasy: Ku?nice Polana Kalatwki

Tu? za kas? mo?ecie wybra? kierunek w prawo szerszy, bardziej stromym i kamienistym szlakiem prowadzacym na Kalatwki lub w lewo w??szym i nieco prowadzacym w d? szlakiem bezpo?rednio na Hal? Kondratow?. Oba w tym samym niebieskim kolorze. Nie dajcie si? skusi? lewej stronie i dzielnie wkroczcie na kamienist? drog?. Na grze spotka Was nagroda w postaci odpoczynku w otoczeniu pi?knych widokw.

Trasa cho? niem?cz?ca i ?atwa rwnie? dla dzieci, z powodu kamienistego podej?cia, nie jest odpowiednia dla „wzkowiczw”.


Polana Kalatwki

Po oko?o godzinie docieramy do celu znajduj?cej si? na wysoko?ci 1 185 1 198 m npm Polany Kalatwki. Jej nazwa pochodzi od nazwiska dawnych w?a?cicieli Kalatw z Szaflar. Na Polanie od XVIII wypasano owce. Sta?o na niej 11 sza?asw, jednak do dnia dzisiejszego zachowa?y si? tylko 2 z nich. Obecnie na polanie prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Podczas naszego pobytu owiec niestety nie by?o. @Hasaj?cezajace mia?y okazj? trafi? na nie w tym miejscu w zesz?ym roku.

Na skraju Polany stoi du?y budynek schroniska, a raczej hotelu grskiego, w stylu alpejskim, zbudowanego w 1938 r. W budynku oprcz miejsc noclegowych znajduje si? restauracja oraz bufet. Dla niektrych jest to kontrowersyjny obiekt jego masywna budowla rodem z alpejskich dolin nie dla ka?dego pasuje do tradycyjnych schronisk tatrza?skich.

Na skorzystanie z darw hotelu jest dla nas za szybko (planowana kawa dopiero na Hali Kondratowej), mijamy wi?c budynek i udajemy si? na polan?. Znajduj? si? tutaj drewniane sto?y i ?awy a nawet hu?tawka. A przede wszystkim jedna z najpi?kniejszych tatrza?skich panoram. W okresie letnim polana jest oblegana przez mi?o?nikw krokusw i sesji fotograficznych z fioletowym dywanem w tle.

Jako ciekawostk? warto doda?, ?e Kalatwki to kolebka narciarstwa w Polskich Tatrach.  Tutaj powsta? pierwszy w polskich Tatrach o?rodek narciarski i w 1910 r. odby?y si? tu pierwsze w Tatrach zawody narciarskie. Do dzisiaj przyci?ga mi?o?nikw narciarstwa.

Odcinek trasy: Polana Kalatwki Hala Kondratowa

Po krtkim odpoczynku ruszamy dalej; szlakiem prowadz?cym przez las schodzimy z wysoko?ci. Po ok. 50 minutach (i stronym podej?ciu) docieramy na Hal? Kondratow?, po?o?on? na wysoko?ci 1 333 m npm. Znajduje si? tutaj najmniejsze schronisko w Tatrach dysponuje jedynie dwudziestoma miejscami noclegowymi.

Nieopodal schroniska le?? dwa wielkie g?azy, ktre w 1953 roku oberwa?y si? z grani D?ugiego Giewontu, jeden z nich zatrzyma? si? w ?rodku budynku.

Hala Kondratowa

Hala Kondratowa znana by?a rwnie? jako miejsce wypasu owiec, z licznymi bacwkami i sza?asami. Obecnie stanowi popularne miejsce w?rd turystw o r?nym stopniu zaawansowania grskiego.

Prowadz? st?d popularne szlaki: na Czerwone Wierchy oraz na Giewont. Jest te? doskona?ym celem samym w sobie zachwycaj?ce widoki na stoki D?ugiego Giewontu, masyw Kopy Kondrackiej a na dalszym planie na Kasprowy Wierch.

Warto podej?? troch? pod gr?, by stan?? przed imponuj?c? przestrzeni?. Straci? poczucie czasu i obcowa? z pot?g? tatrza?skich szczytw.

Odcinek trasy: Hala Kondratowa Ku?nice

?egnamy z ?alem Hal? i kierujemy w stron? Ku?nic. Powrt doln? cz??ci? Polany Kalatwki zajmie Wam oko?o godziny.

Jak widzicie jest to naprawd? prosta i przyjemna wycieczka. Pozbawiona trudno?ci zapewnia osza?ajamiaj?ce widoki i mo?liwo?? obcowania z tatrza?skimi szczytami.

INFORMACJE O TRASIE

d?ugo?? proponowanej trasy: 6,9 km
szacowany czas przej?cia proponowanej trasy: 3:05 h
suma przewy?sze?: 349 m

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  • Bilet wst?pu do Tatrza?skiego Parku Narodowego:
    – normalny: 7 z?
    – ulgowy: 3,5 z?

  • Do Ku?nic mo?emy dojecha? busem, doro?k? lub takswk?. Koszt busa: 4 z?. Nie ma tutaj parkingu dla samochodw. Mo?na go zostawi? w okolicy Wielkiej Krokwi lub ronda Jana Paw?a II i stamt?d albo pieszo albo busem.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *