Mur Berli?ski w Polsce – miejsca nieznane

Mur berli?ski – najbardziej znany symbol zimnej wojny i podzia?u Europy. W 2019 roku wypad?a rocznica 30-lecia jego upadku. By? to system umocnie? o d?ugo?ci oko?o 156 km, ktry od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddziela? Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Za pocz?tek budowy muru berli?skiego uwa?a si? Więcej…