Mur Berli?ski w Polsce – miejsca nieznane

Mur berli?ski – najbardziej znany symbol zimnej wojny i podzia?u Europy. W 2019 roku wypad?a rocznica 30-lecia jego upadku. By? to system umocnie? o d?ugo?ci oko?o 156 km, ktry od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddziela? Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. Za pocz?tek budowy muru berli?skiego uwa?a si? Więcej…

Sylwester 2017 na ?l??y

Troch? to trwa?o ale w ko?cu jest… sylwestrowy post 🙂 Sylwester- ostatnia noc w roku; niektrzy wierz?, ?e magiczna i ?e powinna by? sp?dzona w wyj?tkowy sposb. Zgodnie z porzekad?em – jaki Sylwester taki ca?y rok (co prawda mwi si? tak i o Wigilii i o Nowym Roku ale nie Więcej…

Urodzinowe Rys(y)owanie

30 wrze?nia obchodz? urodziny i z tej okazji zrobi?am sobie prezent – zdoby?am Rysy! Wesz?am na najwy?szy szczyt w Polsce! Poni?ej przyd?uga relacja z tego wyczynu. Pobudka 5:30. Szybkie ogarni?cie, wmuszenie jakiego? jedzenia, p? kubka kawy i idziemy. Akurat! Nie idziemy, bo z powodu awarii i oglnego zamieszania przechowalni?, w Więcej…